Kamerstuk 34300-XVII-49

Motie van het lid Voordewind over de kosten van de eerstejaarsopvang van asielzoekers

Dossier: Vaststelling van de begrotingsstaat van Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking (XVII) voor het jaar 2016

Gepubliceerd: 26 november 2015
Indiener(s): Joël Voordewind (CU)
Onderwerpen: begroting financiën
Bron: https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kst-34300-XVII-49.html
ID: 34300-XVII-49

28,7 %
71,3 %

VVD

D66

Houwers

CDA

Klein

GrKÖ

PvdD

50PLUS

SP

Van Vliet

PVV

GL

PvdA

GrBvK

SGP

CU


Nr. 49 MOTIE VAN HET LID VOORDEWIND

Voorgesteld 26 november 2015

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

constaterende dat er volgens de Algemene Rekenkamer vooralsnog geen structurele oplossing is om de kosten van de eerstejaarsopvang van asielzoekers te dekken;

verzoekt de regering, met voorstellen te komen voor een structurele oplossing vanaf 2017 om bovengemiddelde kosten voor eerstejaarsopvang van asielzoekers tijdig te ondervangen, en de benodigde extra uitgaven buiten het huidige én toekomstige ontwikkelingsbudget te zoeken,

en gaat over tot de orde van de dag.

Voordewind