Kamerstuk 34300-XVII-11

Openbaarmaking van de notitie over de begroting Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking 2016 (onderdeel Ontwikkelingssamenwerking)

Dossier: Vaststelling van de begrotingsstaat van Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking (XVII) voor het jaar 2016

Gepubliceerd: 23 november 2015
Indiener(s): Raymond de Roon (PVV)
Onderwerpen:
Bron: https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kst-34300-XVII-11.html
ID: 34300-XVII-11