Stemming

Motie van het lid Van Veldhoven over middelen voor investeringen in het lokale mkb

25,3 %
74,7 %


SGP

GrKÖ

Van Vliet

GrBvK

CU

D66

PvdA

VVD

SP

50PLUS

PvdD

Houwers

PVV

CDA

Klein

GL


Nr. 44 MOTIE VAN HET LID VAN VELDHOVEN

Voorgesteld 26 november 2015

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

verzoekt de regering om de middelen in de «Dutch Good Growth Fund»-pijler ten aanzien van exportfinanciering toe te voegen aan de pijler ten behoeve van investeringen in het lokale mkb met behoud van een trekkingsrecht voor eerstgenoemde pijler,

en gaat over tot de orde van de dag.

Van Veldhoven


Motie van het lid Van Veldhoven over middelen voor investeringen in het lokale mkb

2015-11-26
Dossier: 34300-XVII
Indiener(s): Stientje van Veldhoven (D66)
Onderwerpen: begroting financiën
Bron: https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kst-34300-XVII-44.html