Stemming

Gewijzigde motie van het lid Klaver c.s. (t.v.v. 34300-XVII, nr.52) over herzien van het Energy Charter Treaty

52,0 %
48,0 %


CU

CDA

PvdA

Van Vliet

GrKÖ

PVV

Houwers

SP

GL

50PLUS

VVD

GrBvK

SGP

D66

Klein

PvdD


Nr. 54 GEWIJZIGDE MOTIE VAN HET LID KLAVER C.S. TER VERVANGING VAN DIE GEDRUKT ONDER NR. 52

Voorgesteld 1 december 2015

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

constaterende dat er meer dan zestig geschillen tussen investeerders en staten (ISDS) onder het Energy Charter Treaty zijn aangespannen;

constaterende dat wijzigingen in het energiebeleid in het belang van klimaat, veiligheid en gezondheid belemmerd kunnen worden door het Energy Charter Treaty;

verzoekt de regering om, zich in te zetten om het Energy Charter Treaty te herzien zodat geen ISDS-zaken meer aangespannen kunnen worden vanwege verduurzaming van het energiebeleid,

en gaat over tot de orde van de dag.

Klaver

Jasper van Dijk

Jan Vos


Gewijzigde motie van het lid Klaver c.s. (t.v.v. 34300-XVII, nr.52) over herzien van het Energy Charter Treaty

2015-12-01
Dossier: 34300-XVII
Indiener(s): Jasper van Dijk (SP), Jan Vos (PvdA), Jesse Klaver (GL)
Onderwerpen: begroting financiën
Bron: https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kst-34300-XVII-54.html