Stemming

Motie van het lid Van Laar c.s. over de rol van diaspora bij ondernemen in fragiele staten

49,3 %
50,7 %


GrBvK

Van Vliet

GL

50PLUS

PVV

Klein

CU

D66

CDA

GrKÖ

PvdA

SP

VVD

SGP

PvdD

Houwers


Nr. 37 MOTIE VAN HET LID VAN LAAR C.S.

Voorgesteld 26 november 2015

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

constaterende dat diaspora een bijzondere rol spelen bij het ondernemen in fragiele staten;

verzoekt de regering, te onderzoeken hoe het beleid voor Migratie en Ontwikkeling en het bedrijfsleveninstrumentarium, inclusief het Dutch Good Growth Fund, ondernemen in fragiele staten door diaspora beter kunnen stimuleren,

en gaat over tot de orde van de dag.

Van Laar

Van Veldhoven

Voordewind


Motie van het lid Van Laar c.s. over de rol van diaspora bij ondernemen in fragiele staten

2015-11-26
Dossier: 34300-XVII
Indiener(s): Stientje van Veldhoven (D66), Roelof van Laar (PvdA), Joël Voordewind (CU)
Onderwerpen: begroting financiën
Bron: https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kst-34300-XVII-37.html