Kamerstuk 34300-XVII-64

Motie van het lid Gesthuizen over toepassen van due diligence bij alle exportkredietverzekeringen van Atradius DSB

Dossier: Vaststelling van de begrotingsstaat van Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking (XVII) voor het jaar 2016

Gepubliceerd: 19 april 2016
Indiener(s): Sharon Gesthuizen (GL)
Onderwerpen: begroting financiƫn
Bron: https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kst-34300-XVII-64.html
ID: 34300-XVII-64
Wijzigingen: 34300-XVII-68

Nr. 64 MOTIE VAN HET LID GESTHUIZEN

Voorgesteld 19 april 2016

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

constaterende dat het Nederlandse beleid is om bij iedere exportkredietverzekering, ook voor projecten korter dan twee jaar, een Environmental and Social Impact Analysis te laten uitvoeren;

voorts constaterende dat bij de aanleg van het tweede Suezkanaal omwille van het economisch belang hiervan is afgezien met een beroep op artikel 3.7 van het mvo-beleidsdocument van Atradius DSB;

van mening dat mensenrechten en milieu niet ondergeschikt mogen worden gemaakt aan economisch belang en dat gevolgen voor mensenrechten en milieu altijd in beeld moeten worden gebracht voordat een verzekering wordt verstrekt;

verzoekt de regering, bij alle exportkredietverzekeringen die door Atradius DSB worden verstrekt due diligence toe te passen zoals in de OESO-richtlijnen voor multinationale ondernemingen staat omschreven,

en gaat over tot de orde van de dag.

Gesthuizen