Stemming

Motie van het lid Voordewind over de kosten van de eerstejaarsopvang van asielzoekers

28,7 %
71,3 %


PvdD

Houwers

CDA

Klein

GrKÖ

Van Vliet

PVV

SGP

CU

GL

GrBvK

50PLUS

PvdA

D66

SP

VVD


Nr. 49 MOTIE VAN HET LID VOORDEWIND

Voorgesteld 26 november 2015

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

constaterende dat er volgens de Algemene Rekenkamer vooralsnog geen structurele oplossing is om de kosten van de eerstejaarsopvang van asielzoekers te dekken;

verzoekt de regering, met voorstellen te komen voor een structurele oplossing vanaf 2017 om bovengemiddelde kosten voor eerstejaarsopvang van asielzoekers tijdig te ondervangen, en de benodigde extra uitgaven buiten het huidige én toekomstige ontwikkelingsbudget te zoeken,

en gaat over tot de orde van de dag.

Voordewind


Motie van het lid Voordewind over de kosten van de eerstejaarsopvang van asielzoekers

2015-11-26
Dossier: 34300-XVII
Indiener(s): Joël Voordewind (CU)
Onderwerpen: begroting financiën
Bron: https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kst-34300-XVII-49.html