Stemming

Motie van het lid Smaling over zelfreflectie op het BuHa-OS-terrein

39,3 %
60,7 %


CDA

D66

Van Vliet

SP

GrKÖ

GrBvK

50PLUS

VVD

PvdA

CU

SGP

PvdD

Klein

GL

Houwers

PVV


Nr. 28 MOTIE VAN HET LID SMALING

Voorgesteld 26 november 2015

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

overwegende dat het beleidsterrein BuHa-OS zich al decennia met min of meer dezelfde zaken bezighoudt;

constaterende dat ontwikkelingslanden zeker nog problemen kennen, maar wel volwassen zijn en daarmee het huis uit kunnen;

verzoekt de regering, in 2016 een zelfreflectie te organiseren waarbij het uitgangspunt is dat het beleidsterrein BuHa-OS niet bestaat en vervolgens vast te stellen aan welk type Noord-Zuidsamenwerking in het huidige tijdsgewricht behoefte bestaat,

en gaat over tot de orde van de dag.

Smaling


Motie van het lid Smaling over zelfreflectie op het BuHa-OS-terrein

2015-11-26
Dossier: 34300-XVII
Indiener(s): Eric Smaling (SP)
Onderwerpen: begroting financiën
Bron: https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kst-34300-XVII-28.html