Kamerstuk 34300-XVII-22

Amendement van het lid Voordewind waarmee het verplichtingen- en uitgavenbedrag van artikel 4 wordt verhoogd met € 4 miljoen ten behoeve van de Dutch Relief Alliance (DRA)

Dossier: Vaststelling van de begrotingsstaat van Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking (XVII) voor het jaar 2016

Gepubliceerd: 25 november 2015
Indiener(s): Joël Voordewind (CU)
Onderwerpen: begroting financiën
Bron: https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kst-34300-XVII-22.html
ID: 34300-XVII-22

Nr. 22 AMENDEMENT VAN HET LID VOORDEWIND

Ontvangen 25 november 2015

De ondergetekende stelt het volgende amendement voor:

I

In artikel 1 Duurzame handel en investeringen worden het verplichtingenbedrag en het uitgavenbedrag verlaagd met € 4.000 (x € 1.000).

II

In artikel 4 Vrede en veiligheid voor ontwikkeling worden het verplichtingenbedrag en het uitgavenbedrag verhoogd met € 4.000 (x € 1.000).

Toelichting

Via dit amendement worden het verplichtingen- en uitgavenbedrag van artikel 4 verhoogd met € 4 miljoen ten behoeve van de Dutch Relief Alliance (DRA) binnen beleidsartikel 4.4 (Noodhulpfonds). De aanleiding voor het amendement is het tekort aan humanitaire hulpverlening aan vluchtelingen in en rondom conflictgebieden. Specifiek gaat het om besteding van:

  • € 2 miljoen voor noodhulp aan Syrische vluchtelingen en IDP’s (Internally displaced persons) via het DRA. Het betreft projecten voor noodhulp in Syrië en hulp aan Syrische vluchtelingen in de buurlanden Libanon en Jordanië.

  • € 1 miljoen voor noodhulp aan IDP’s in Noord-Irak via het DRA.

  • € 1 miljoen voor noodhulp in Oost-Oekraïne via het DRA.

Dekking wordt gevonden in het niet-juridisch verplichte budget binnen beleidsartikel 1.3 (Versterkte private sector en een verbeterd investeringsklimaat in ontwikkelingslanden).

Voordewind