Kamerstuk 34300-XVII-36

Motie van de leden Van Laar en Voordewind over hulp aan vluchtelingen met een beperking

Dossier: Vaststelling van de begrotingsstaat van Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking (XVII) voor het jaar 2016

Gepubliceerd: 26 november 2015
Indiener(s): Joël Voordewind (CU), Roelof van Laar (PvdA)
Onderwerpen: begroting financiën
Bron: https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kst-34300-XVII-36.html
ID: 34300-XVII-36

53,3 %
46,7 %

CDA

D66

CU

GrKÖ

Van Vliet

PvdA

Houwers

Klein

VVD

PvdD

GL

PVV

SGP

SP

GrBvK

50PLUS


Nr. 36 MOTIE VAN DE LEDEN VAN LAAR EN VOORDEWIND

Voorgesteld 26 november 2015

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

constaterende dat veel mensen met een beperking op de vlucht zijn;

overwegende dat tot wel 75% van hen niet bereikt wordt door noodhulporganisaties;

verzoekt de regering, er bij noodhulporganisaties op aan te dringen dat mensen met een beperking worden bereikt, en dat barrières om hulp te ontvangen maximaal worden weggenomen,

en gaat over tot de orde van de dag.

Van Laar

Voordewind