Kamerstuk 34300-XVII-51

Motie van het lid Klaver c.s. over informeren van de Kamer over ISDS-zaken

Dossier: Vaststelling van de begrotingsstaat van Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking (XVII) voor het jaar 2016

Gepubliceerd: 26 november 2015
Indiener(s): Jasper van Dijk (SP), Joël Voordewind (CU), Jan Vos (PvdA), Jesse Klaver (GL)
Onderwerpen: begroting financiën
Bron: https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kst-34300-XVII-51.html
ID: 34300-XVII-51

Nr. 51 MOTIE VAN HET LID KLAVER C.S.

Voorgesteld 26 november 2015

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

constaterende dat investeerdersbescherming (ISDS) in investeerdersbeschermingsovereenkomsten niet transparant is;

constaterende dat 11% van de bekende ISDS-claims via Nederland loopt;

constaterende dat het aantal bekende ISDS-zaken snel stijgt;

verzoekt de regering, de Kamer jaarlijks bij de begroting te informeren welke bedrijven via Nederland een ISDS-zaak hebben aangespannen, met vermelding van de hoogte van de claim, of hebben beëindigd, met vermelding van de uitkomst,

en gaat over tot de orde van de dag.

Klaver

Jan Vos

Jasper van Dijk

Voordewind