Kamerstuk 34300-XVII-40

Motie van het lid Bosma over excuses voor uitgeven van belastinggeld aan genocideplegende organisaties

Dossier: Vaststelling van de begrotingsstaat van Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking (XVII) voor het jaar 2016

Gepubliceerd: 26 november 2015
Indiener(s): Martin Bosma (PVV)
Onderwerpen: begroting financiën
Bron: https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kst-34300-XVII-40.html
ID: 34300-XVII-40

9,3 %
90,7 %

GL

PvdA

PVV

SGP

50PLUS

CU

GrKÖ

CDA

GrBvK

PvdD

VVD

Houwers

Van Vliet

Klein

SP

D66


Nr. 40 MOTIE VAN HET LID BOSMA

Voorgesteld 26 november 2015

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

overwegend dat in de jaren zeventig en tachtig grootscheepse mensenrechtenschendingen plaatsvonden in de vorm van genocides in Mozambique, Angola, Zimbabwe en Zuid-Afrika;

overwegende dat deze massamoorden gebeurden terwijl Nederland desbetreffende bevrijdingsorganisaties en regeringen financierde vanuit het budget voor ontwikkelingshulp;

verzoekt de regering, excuses aan te bieden dat belastinggeld is uitgegeven aan genocideplegende organisaties,

en gaat over tot de orde van de dag.

Bosma