Stemming

Vaststelling van de begrotingsstaat van Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking (XVII) voor het jaar 2016

90,7 %
9,3 %


50PLUS

Klein

D66

SGP

GrBvK

PVV

VVD

PvdD

SP

PvdA

Houwers

GrKÖ

CU

GL

CDA

Van Vliet