Stemming

Motie van de leden Agnes Mulder en Taverne over geen bijdrage voor Ghana uit de pot van 50 miljoen

39,3 %
60,7 %


SP

PVV

CDA

GrKÖ

50PLUS

GL

PvdA

CU

Houwers

D66

VVD

PvdD

SGP

Van Vliet

GrBvK

Klein


Nr. 32 MOTIE VAN DE LEDEN AGNES MULDER EN TAVERNE

Voorgesteld 26 november 2015

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

constaterende dat Ghana geen uitgeprocedeerde asielzoekers uit Nederland wil opnemen;

constaterende dat de Minister daarom heeft besloten minder financiële middelen aan Ghana te geven;

constaterende dat de Minister anderzijds 50 miljoen euro beschikbaar stelt om jeugdwerkloosheid in Afrika aan te pakken, en dat daarvan ook geld in Ghana terecht komt;

verzoekt de regering, bij de toewijzing van financiële middelen uit de pot van 50 miljoen euro rekening te houden met de bereidheid van landen om uitgeprocedeerde asielzoekers terug te nemen en zodoende de bijdrage aan Ghana uit deze pot te stoppen,

en gaat over tot de orde van de dag.

Agnes Mulder

Taverne


Motie van de leden Agnes Mulder en Taverne over geen bijdrage voor Ghana uit de pot van 50 miljoen

2015-11-26
Dossier: 34300-XVII
Indiener(s): Agnes Mulder (CDA), Joost Taverne (VVD)
Onderwerpen: begroting financiën
Bron: https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kst-34300-XVII-32.html