Kamerstuk 34300-XVII-34

Motie van het lid Van Laar c.s. over de herziening van de Meerjarige Strategische Plannen

Dossier: Vaststelling van de begrotingsstaat van Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking (XVII) voor het jaar 2016


63,3 %
36,7 %

SGP

SP

CU

PvdA

PvdD

Houwers

VVD

GrBvK

D66

Klein

GL

CDA

PVV

50PLUS

Van Vliet

GrKÖ


Nr. 34 MOTIE VAN HET LID VAN LAAR C.S.

Voorgesteld 26 november 2015

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

constaterende dat in de Meerjarige Strategische Plannen van onze partnerlanden geen aandacht is voor migratie en de positie van migranten;

verzoekt de regering, bij de herziening van de Meerjarige Strategische Plannen specifiek aandacht te besteden aan de mogelijkheden om binnen die plannen de grondoorzaken van (verdere) migratie aan te pakken,

en gaat over tot de orde van de dag.

Van Laar

Van Veldhoven

Voordewind

Agnes Mulder