Kamerstuk 34300-XVII-41

Motie van het lid Van Veldhoven over herkenbaar opnemen van de kosten voor eerstejaarsasielopvang

Dossier: Vaststelling van de begrotingsstaat van Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking (XVII) voor het jaar 2016

Gepubliceerd: 26 november 2015
Indiener(s): Stientje van Veldhoven (D66)
Onderwerpen: begroting financiën
Bron: https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kst-34300-XVII-41.html
ID: 34300-XVII-41

63,3 %
36,7 %

CU

CDA

GL

GrKÖ

PvdD

GrBvK

D66

Houwers

VVD

PvdA

PVV

SGP

Klein

50PLUS

Van Vliet

SP


Nr. 41 MOTIE VAN HET LID VAN VELDHOVEN

Voorgesteld 26 november 2015

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

constaterende dat de toegerekende kosten voor eerstejaarsasielopvang niet direct herkenbaar zijn in de begroting van Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking;

overwegende dat het aantal asielzoekers per jaar sterk kan fluctueren en daarmee ook de bijhorende kosten;

verzoekt de regering om, de toerekening voor eerstejaarsopvang van asielzoekers aan de begrotingsstaten van Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking als zodanig herkenbaar op te nemen in een apart beleidsartikel,

en gaat over tot de orde van de dag.

Van Veldhoven