Kamerstuk 34300-XVII-39

Motie van de leden Jan Vos en Teeven over de rol van de Financierings Maatschappij voor Ontwikkelingslanden

Dossier: Vaststelling van de begrotingsstaat van Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking (XVII) voor het jaar 2016

Gepubliceerd: 26 november 2015
Indiener(s): Fred Teeven (VVD), Jan Vos (PvdA)
Onderwerpen: begroting financiën
Bron: https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kst-34300-XVII-39.html
ID: 34300-XVII-39

89,3 %
10,7 %

GrKÖ

Houwers

SGP

GL

PvdA

PvdD

Klein

GrBvK

PVV

Van Vliet

50PLUS

CDA

D66

SP

VVD

CU


Nr. 39 MOTIE VAN DE LEDEN JAN VOS EN TEEVEN

Voorgesteld 26 november 2015

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

overwegende dat veel ontwikkelingslanden een grote economische groeipotentie kennen, maar deze te langzaam op gang komt, waardoor met name jongeren hun land verlaten;

overwegende dat Nederland, in tegenstelling tot diverse andere landen, geen ontwikkelingsbank kent die grootschalige projecten in de publieke sector kan financieren om fundamenten voor economische groei in ontwikkelingslanden neer te leggen;

overwegende dat een dergelijke ontwikkelingsbank de ontwikkelingsimpact van het Nederlandse bedrijfsleven in ontwikkelingslanden vergroot;

overwegende dat ontwikkelingsbanken niet alleen gebruikmaken van nationale ODA-middelen, maar ook (substantieel) kapitaal beschikbaar hebben voor projecten in de publieke sector, waarmee ook EU-gelden kunnen worden gekatalyseerd;

overwegende dat de Nederlandse ontwikkelingsbank FMO recent haar activiteiten met het financieren van projecten in de publieke sector heeft uitgebreid;

roept de Minister op om FMO haar rol als motor achter de implementatie van een strategische investeringsagenda voor Nederland gericht op ontwikkelingslanden verder vorm te geven, en FMO hiertoe te faciliteren,

en gaat over tot de orde van de dag.

Jan Vos

Teeven