Kamerstuk 34300-XVII-59

Informatie over toezending van een brief over het beter inzichtelijk maken van beschikbare informatie over doelen en resultaten van ontwikkelingssamenwerking

Dossier: Vaststelling van de begrotingsstaat van Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking (XVII) voor het jaar 2016

Gepubliceerd: 16 februari 2016
Indiener(s): Lilianne Ploumen (minister zonder portefeuille buitenlandse zaken) (PvdA)
Onderwerpen: begroting financiƫn
Bron: https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kst-34300-XVII-59.html
ID: 34300-XVII-59

Nr. 59 BRIEF VAN DE MINISTER VOOR BUITENLANDSE HANDEL EN ONTWIKKELINGSSAMENWERKING

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal

Den Haag, 16 februari 2016

Graag bied ik u hierbij de reactie aan op het verzoek van de vaste commissie voor Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking van 2 februari 2016 inzake Rappel «Toezenden brief over het beter inzichtelijk maken van beschikbare informatie over doelen en resultaten van ontwikkelingssamenwerking, alsmede de toegezegde brief over de wijze waarop motie-Smaling c.s. (Kamerstuk 34 300 XVII, nr. 12) en de motie-Taverne c.s. (Kamerstuk 34 300 XVII, nr. 13) worden uitgevoerd».

Deze brief zal u medio april 2016 toegezonden worden.

De Minister voor Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking, E.M.J. Ploumen