Stemming

Amendement van de leden Voordewind en Smaling dat zorgt voor een investering van 10 miljoen euro in het Voice-fonds om nog steviger te investeren in het geven van een stem aan gemarginaliseerde en uitgesloten groepen in ontwikkelingslanden

28,7 %
71,3 %


GrKÖ

SGP

PvdA

Houwers

CDA

CU

VVD

GL

Van Vliet

PVV

SP

Klein

50PLUS

GrBvK

D66

PvdD


Nr. 20 AMENDEMENT VAN DE LEDEN VOORDEWIND EN SMALING

Ontvangen 25 november 2015

De begrotingsstaat wordt als volgt gewijzigd:

I

In artikel 1 Duurzame handel en investeringen worden het verplichtingenbedrag en het uitgavenbedrag verlaagd met € 10.000 (x € 1.000).

II

In artikel 3 Sociale vooruitgang worden het verplichtingenbedrag en het uitgavenbedrag verhoogd met € 10.000 (x € 1.000).

Toelichting

Dit amendement zorgt voor een investering van EUR 10 miljoen euro in het Voice-fonds (onder artikel 3.3 Strategische Partnerschappen). Recent zijn de Sustainable Development Goals vastgesteld. «Leave no one behind» is daarbinnen een belangrijk leidend principe: gemarginaliseerde en gediscrimineerde groepen mogen niet achterblijven. Een expliciete focus op en gerichte investering in inclusie van achtergebleven groepen is hard nodig. Deze groepen worden niet of nauwelijks via reguliere ontwikkelingsprogramma's van overheden of NGO's bereikt. Dit geldt ook voor het Nederlandse ontwikkelingsbeleid, zoals onder meer uit evaluaties van IOB en Padev (UvA e.a.) blijkt.

Dit rechtvaardigt een uitbreiding van het Voice-fonds, dat is ingesteld naar aanleiding van de motie Voordewind/Van Laar (33 625, nr. 157). Het doel is om nog steviger te investeren in het geven van een stem aan gemarginaliseerde en uitgesloten groepen in ontwikkelingslanden. Hierbij dient specifieke aandacht te zijn voor mensen met een handicap, met het oog op de ratificatie van het Verdrag voor Rechten van Personen met een Handicap in 2016. Vanuit beleidscoherentie dient Voice ook een katalysator-rol te vervullen ten aanzien van inclusie van gemarginaliseerde groepen richting het brede (buitenland)beleid van de Nederlandse overheid.

Dekking wordt gevonden in het niet-juridisch verplichte budget binnen beleidsartikel 1.3 (Versterkte private sector en een verbeterd investeringsklimaat in ontwikkelingslanden).

Voordewind Smaling


Amendement van de leden Voordewind en Smaling dat zorgt voor een investering van 10 miljoen euro in het Voice-fonds om nog steviger te investeren in het geven van een stem aan gemarginaliseerde en uitgesloten groepen in ontwikkelingslanden

2015-11-25
Dossier: 34300-XVII
Indiener(s): Eric Smaling (SP), Joël Voordewind (CU)
Onderwerpen: begroting financiën
Bron: https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kst-34300-XVII-20.html