Kamerstuk 34300-XVII-54

Gewijzigde motie van het lid Klaver c.s. (t.v.v. 34300-XVII, nr.52) over herzien van het Energy Charter Treaty

Dossier: Vaststelling van de begrotingsstaat van Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking (XVII) voor het jaar 2016

Gepubliceerd: 1 december 2015
Indiener(s): Jasper van Dijk (SP), Jan Vos (PvdA), Jesse Klaver (GL)
Onderwerpen: begroting financiën
Bron: https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kst-34300-XVII-54.html
ID: 34300-XVII-54
Origineel: 34300-XVII-52

52,0 %
48,0 %

CU

Houwers

CDA

PvdA

GrKÖ

PVV

Van Vliet

SP

GL

50PLUS

VVD

GrBvK

SGP

D66

Klein

PvdD


Nr. 54 GEWIJZIGDE MOTIE VAN HET LID KLAVER C.S. TER VERVANGING VAN DIE GEDRUKT ONDER NR. 52

Voorgesteld 1 december 2015

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

constaterende dat er meer dan zestig geschillen tussen investeerders en staten (ISDS) onder het Energy Charter Treaty zijn aangespannen;

constaterende dat wijzigingen in het energiebeleid in het belang van klimaat, veiligheid en gezondheid belemmerd kunnen worden door het Energy Charter Treaty;

verzoekt de regering om, zich in te zetten om het Energy Charter Treaty te herzien zodat geen ISDS-zaken meer aangespannen kunnen worden vanwege verduurzaming van het energiebeleid,

en gaat over tot de orde van de dag.

Klaver

Jasper van Dijk

Jan Vos