Kamerstuk 34300-XVII-52

Motie van de leden Klaver en Jasper van Dijk over herzien van het Energy Charter Treaty

Dossier: Vaststelling van de begrotingsstaat van Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking (XVII) voor het jaar 2016

Gepubliceerd: 26 november 2015
Indiener(s): Jasper van Dijk , Jesse Klaver (GL)
Onderwerpen: begroting financiƫn
Bron: https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kst-34300-XVII-52.html
ID: 34300-XVII-52
Wijzigingen: 34300-XVII-54

Nr. 52 MOTIE VAN DE LEDEN KLAVER EN JASPER VAN DIJK

Voorgesteld 26 november 2015

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

constaterende dat er meer dan zestig geschillen tussen investeerders en staten (ISDS) onder het Energy Charter Treaty zijn aangespannen;

constaterende dat wijzigingen in het energiebeleid in het belang van klimaat, veiligheid en gezondheid belemmerd kunnen worden door het Energy Charter Treaty;

verzoekt de regering om, zich in te zetten om het Energy Charter Treaty te herzien zodat geen ISDS-zaken meer aangespannen kunnen worden vanwege verduurzaming van het energiebeleid,

en gaat over tot de orde van de dag.

Klaver

Jasper van Dijk