Stemming

Motie van het lid Voordewind over langjarig doorzetten van de Dutch Relief Alliance

42,0 %
58,0 %


50PLUS

Van Vliet

CDA

Klein

CU

D66

Houwers

PvdD

PVV

PvdA

GL

SP

GrKÖ

GrBvK

VVD

SGP


Nr. 47 MOTIE VAN HET LID VOORDEWIND

Voorgesteld 26 november 2015

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

van mening dat de werkwijze van de Dutch Relief Alliance effectief en efficiënt is;

van mening dat het wenselijk is om 25% van het ontwikkelingsbudget via maatschappelijke organisaties te laten lopen;

verzoekt de regering, de werkwijze en financiering van de Dutch Relief Alliance langjarig door te zetten binnen het beleid voor humanitaire hulp,

en gaat over tot de orde van de dag.

Voordewind


Motie van het lid Voordewind over langjarig doorzetten van de Dutch Relief Alliance

2015-11-26
Dossier: 34300-XVII
Indiener(s): Joël Voordewind (CU)
Onderwerpen: begroting financiën
Bron: https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kst-34300-XVII-47.html