Kamerstuk 34300-XVII-42

Motie van de leden Van Veldhoven en Van Laar over innovatieve duurzame oplossingen voor noodhulp

Dossier: Vaststelling van de begrotingsstaat van Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking (XVII) voor het jaar 2016

Gepubliceerd: 26 november 2015
Indiener(s): Stientje van Veldhoven (D66), Roelof van Laar (PvdA)
Onderwerpen: begroting financiën
Bron: https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kst-34300-XVII-42.html
ID: 34300-XVII-42

60,0 %
40,0 %

PvdA

CU

VVD

GL

GrBvK

PvdD

SP

Van Vliet

50PLUS

GrKÖ

D66

SGP

Klein

CDA

PVV

Houwers


Nr. 42 MOTIE VAN DE LEDEN VAN VELDHOVEN EN VAN LAAR

Voorgesteld 26 november 2015

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

overwegende dat er een innovatiefonds noodhulp bestaat;

overwegende dat bij een ramp naast voedsel, water, tenten en dekens, ook licht en veilige warmte cruciaal zijn voor veiligheid en gezondheid;

verzoekt de regering om, met de Dutch Relief Alliance te bespreken of innovatieve duurzame oplossingen als zonnelampen en cookstoves kunnen worden opgenomen in standaardvoorraden die snel kunnen worden ingezet;

verzoekt de regering eveneens, te bespreken of noodhulpgoederen vaker sociaal geproduceerd kunnen worden,

en gaat over tot de orde van de dag.

Van Veldhoven

Van Laar