Kamerstuk 34300-XVII-35

Motie van het lid Van Laar c.s. over voedselhulp voor Ethiopië

Dossier: Vaststelling van de begrotingsstaat van Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking (XVII) voor het jaar 2016

Gepubliceerd: 26 november 2015
Indiener(s): Joël Voordewind (CU), Roelof van Laar (PvdA), Stientje van Veldhoven (D66)
Onderwerpen: begroting financiën
Bron: https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kst-34300-XVII-35.html
ID: 34300-XVII-35

Nr. 35 MOTIE VAN HET LID VAN LAAR C.S.

Voorgesteld 26 november 2015

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

constaterende dat de VN stellen dat in de komende maanden 15 miljoen mensen voedselhulp nodig hebben in Ethiopië;

overwegende dat de regering in Ethiopië terughoudend lijkt in het vragen van de nodige hulp;

verzoekt de regering, er bij de Ethiopische regering op aan te dringen dat zij zo snel mogelijk de nodige hulp vraagt en er in internationaal verband op aan te dringen dat voldoende hulp wordt gegeven, zodat niet onnodig mensen sterven,

en gaat over tot de orde van de dag.

Van Laar

Van Veldhoven

Voordewind