Stemming

Amendement van de leden Van Veldhoven en Van Laar over het besteden van 4 miljoen aan veilige abortus en specialistische hulp voor slachtoffers van seksueel geweld.

66,0 %
34,0 %


Klein

CU

GrKÖ

D66

Van Vliet

50PLUS

Houwers

GL

VVD

GrBvK

PVV

CDA

PvdD

SGP

SP

PvdA


Nr. 25 AMENDEMENT VAN DE LEDEN VAN VELDHOVEN EN VAN LAAR

Ontvangen 26 oktober 2015

De ondergetekenden stellen het volgende amendement voor:

De begrotingsstaat wordt als volgt gewijzigd:

I

In artikel 3 Sociale vooruitgang worden het verplichtingenbedrag en het uitgavenbedrag verlaagd met € 4.000 (x € 1.000).

II

In artikel 3 Sociale vooruitgang worden het verplichtingenbedrag en het uitgavenbedrag verhoogd met € 4.000 (x € 1.000).

Toelichting

Seksuele en reproductieve gezondheid en rechten zijn van groot belang voor vrouwen overal ter wereld.

Op onderwerpen als deze, waar vaak een taboe op ligt, kan Nederland een voortrekkersrol spelen om ontwikkelingshulp te bieden. Dit is des te belangrijker omdat steeds meer meisjes en vrouwen in humanitaire situaties en fragiele staten bijzonder kwetsbaar zijn en gevaar lopen ongewenst zwanger te raken, onder meer als gevolg van verkrachting als oorlogsstrategie. Sinds de uitvoering van de motie Van Laar/Sjoerdsma (33 625-84) bedraagt de huidige bijdrage van Nederland aan veilige abortus € 5 mln. per jaar. In de samenwerking met de internationale NGO’s Marie Stopes International, IPAS en andere samenwerkingspartners moet de regering zekerstellen dat substantiële aandacht uitgaat naar het voorkómen van onveilige abortus in humanitaire situaties en fragiele staten. Om zeker te stellen dat toegang tot veilige abortus daadwerkelijk in die gevallen daadwerkelijk geboden kan worden, regelt dit amendement dat hieraan in 2016 minimaal € 2 mln extra wordt besteed. De rest van de € 4 mln kan worden besteedt aan andere specialistische hulp voor slachtoffers van seksueel geweld en het voorkomen van onveilige abortus. Deze bijdrage is onderdeel van de bestedingen uit begrotingsartikel 3.1.

Van Veldhoven Van Laar


Amendement van de leden Van Veldhoven en Van Laar over het besteden van 4 miljoen aan veilige abortus en specialistische hulp voor slachtoffers van seksueel geweld.

2015-11-26
Dossier: 34300-XVII
Indiener(s): Stientje van Veldhoven (D66), Roelof van Laar (PvdA)
Onderwerpen: begroting financiën
Bron: https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kst-34300-XVII-25.html