Kamerstuk 34300-XVII-48

Motie van het lid Voordewind over structurele steun aan aidswezen

Dossier: Vaststelling van de begrotingsstaat van Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking (XVII) voor het jaar 2016

Gepubliceerd: 26 november 2015
Indiener(s): Joël Voordewind (CU)
Onderwerpen: begroting financiën
Bron: https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kst-34300-XVII-48.html
ID: 34300-XVII-48

52,0 %
48,0 %

50PLUS

VVD

CU

PvdA

SGP

GL

Klein

D66

Van Vliet

PVV

PvdD

GrBvK

SP

CDA

GrKÖ

Houwers


Nr. 48 MOTIE VAN HET LID VOORDEWIND

Voorgesteld 26 november 2015

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

overwegende dat sociale beschermingsprogramma's van UNICEF in Zimbabwe, Mozambique, Malawi en Zambia jarenlang door Nederland zijn gesteund en veel weeskinderen hebben beschermd die slachtoffer zijn van hiv en aids;

verzoekt de regering om, de sociale beschermingsprogramma's voor aidswezen structureel en langjarig te steunen, in lijn met het gewijzigde amendement-Voordewind c.s. (34 300-XVII, nr. 33),

en gaat over tot de orde van de dag.

Voordewind