Stemming

Gewijzigd amendement van de leden Smaling en Taverne ter vervanging van nr. 16 over een nieuwe structurele begrotingsregel ‘Versterken gezondheidssysteem’

58,0 %
42,0 %


SGP

CU

50PLUS

Houwers

GL

D66

CDA

VVD

PVV

Klein

GrKÖ

SP

PvdD

GrBvK

Van Vliet

PvdA


Nr. 26 GEWIJZIGD AMENDEMENT VAN DE LEDEN SMALING EN TAVERNE TER VERVANGING VAN DAT GEDRUKT ONDER NR. 16

Ontvangen 26 november 2015

De ondergetekenden stellen het volgende amendement voor:

De begrotingsstaat wordt als volgt gewijzigd:

I

In artikel 3 Sociale Vooruitgang worden het verplichtingenbedrag en het uitgavenbedrag verlaagd met € 1.000 (x € 1.000).

II

In artikel 3 Sociale Vooruitgang worden het verplichtingenbedrag en het uitgavenbedrag verhoogd met € 1.000 (x € 1.000).

Toelichting

Met dit amendement wordt een nieuwe structurele begrotingsregel «Versterken gezondheidssysteem» in het subartikel «Seksuele en reproductieve gezondheid en rechten voor iedereen en een halt aan de verspreiding van HIV/Aids» van 1 miljoen euro toegevoegd.

De ebolacrisis heeft de internationale wereld op de harde feiten gedrukt dat het niet mogelijk is om snel en adequaat te reageren op een crisis wanneer het bredere gezondheidssysteem onvoldoende functioneert. Zonder zo’n breder functionerend nationaal gezondheidssysteem kan het verstrekken van medicijnen, vaccinaties, diagnostische tests, condooms en dergelijke, hoe nuttig ook, uiteindelijk niet leiden tot een systeem dat net iets beter is dan dweilen met de kraan open. Het gezondheidssysteem moet voor iedereen toegankelijk zijn. De indiener denkt in het geval van de Ebola-landen idealiter aan een Benelux-Mano River Union pact, maar vooralsnog kan een bilaterale start gemaakt worden. Van groot belang is dat de lokale context uitgangspunt vormt. De op de biogeneeskunde gebaseerde publieke gezondheidszorg bereikt vaak niet iedereen omdat de capaciteit ervan beperkt is en omdat het referentiekader van de medici vaak onvoldoende aansluit bij de waarden van de bevolking op het terrein van ziekte en genezing. Daarom dient een beroep te worden gedaan op lokale traditionele genezers die het capaciteitstekort kunnen opvullen en de waardenkloof kunnen helpen overbruggen. Formele gezondheidssystemen kunnen alleen werken wanneer de lokale gebruiken worden meegenomen zodat de gebruikers van het gezondheidssysteem ermee uit de voeten kunnen.

Dekking wordt geboden door het in mindering brengen van € 1 miljoen op de bijdrage aan GFATM (onder subartikel 3.1) voor het jaar 2016 en binnen het artikel 3 «Sociale vooruitgang» voor de komende jaren.

Smaling Taverne


Gewijzigd amendement van de leden Smaling en Taverne ter vervanging van nr. 16 over een nieuwe structurele begrotingsregel ‘Versterken gezondheidssysteem’

2015-11-26
Dossier: 34300-XVII
Indiener(s): Eric Smaling , Joost Taverne (VVD)
Onderwerpen: begroting financiën
Bron: https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kst-34300-XVII-26.html