Kamerstuk 34300-XVII-18

Amendement van de leden Van Laar en Smaling dat regelt dat 5 miljoen euro wordt ingezet om voldoende en veelzijdig voedsel aan te bieden aan degenen die dat nodig hebben, inclusief projecten die ervoor zorgen dat kinderen de eerste 1.000 dagen van hun leven genoeg en gevarieerde voeding krijgen om zo ontwikkelingsachterstanden te voorkomen

Dossier: Vaststelling van de begrotingsstaat van Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking (XVII) voor het jaar 2016

Gepubliceerd: 25 november 2015
Indiener(s): Eric Smaling (SP), Roelof van Laar (PvdA)
Onderwerpen: begroting financiën
Bron: https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kst-34300-XVII-18.html
ID: 34300-XVII-18

46,0 %
54,0 %

50PLUS

GrKÖ

SP

Klein

PvdA

CDA

SGP

Houwers

PVV

GrBvK

Van Vliet

D66

CU

PvdD

VVD

GL


Nr. 18 AMENDEMENT VAN DE LEDEN VAN LAAR EN SMALING

Ontvangen 25 november 2015

De ondergetekenden stellen het volgende amendement voor:

De begrotingsstaat wordt als volgt gewijzigd:

I

In artikel 2 Duurzame ontwikkeling, voedselzekerheid en water worden het verplichtingenbedrag en het uitgavenbedrag verlaagd met € 5.000 (x € 1.000).

II

In artikel 2 Duurzame ontwikkeling, voedselzekerheid en water worden het verplichtingenbedrag en het uitgavenbedrag verhoogd met € 5.000 (x € 1.000).

Toelichting

Met dit amendement wordt vanaf 2016 5 miljoen euro toegevoegd aan de begrotingsregel «Voeding». Deze 5 miljoen euro zal worden ingezet om voldoende en veelzijdig voedsel aan te bieden aan degenen die dat nodig hebben, inclusief projecten die ervoor zorgen dat kinderen de eerste 1.000 dagen van hun leven genoeg en gevarieerde voeding krijgen om zo ontwikkelingsachterstanden te voorkomen.

Uit de andere begrotingsregels voor voedselzekerheid zal respectievelijk 3,5 miljoen euro uit «Duurzame voedselproductie» en 1,5 miljoen euro uit «Marktontwikkeling in het kader voedselzekerheid» worden onttrokken.

Van Laar Smaling