Stemming

Motie van de leden Agnes Mulder en Smaling over de vulling van het EU-trustfund

62,0 %
38,0 %


VVD

GL

CDA

GrKÖ

50PLUS

SP

PVV

CU

GrBvK

SGP

Klein

Van Vliet

PvdD

Houwers

PvdA

D66


Nr. 31 MOTIE VAN DE LEDEN AGNES MULDER EN SMALING

Voorgesteld 26 november 2015

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

constaterende dat op de EU-Afrikatop een EU-trustfund is opgericht, waar ongeveer 1,8 miljard euro in gestort is door de Europese Commissie en door Europese landen;

overwegende dat algemene begrotingssteun vanuit de begroting van de Europese Unie zo veel mogelijk moet worden afgebouwd;

overwegende dat niet helder is hoe de Europese Commissie het EU-trustfund gaat vullen met 1,8 miljard euro;

verzoekt de regering, bij de Europese Commissie aan te dringen om het EU-trustfund zo veel mogelijk te vullen met middelen die anders via algemene begrotingssteun door de EU zouden worden uitgegeven,

en gaat over tot de orde van de dag.

Agnes Mulder

Smaling


Motie van de leden Agnes Mulder en Smaling over de vulling van het EU-trustfund

2015-11-26
Dossier: 34300-XVII
Indiener(s): Eric Smaling , Agnes Mulder (CDA)
Onderwerpen: begroting financiën
Bron: https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kst-34300-XVII-31.html