Kamerstuk 34300-XVII-47

Motie van het lid Voordewind over langjarig doorzetten van de Dutch Relief Alliance

Dossier: Vaststelling van de begrotingsstaat van Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking (XVII) voor het jaar 2016

Gepubliceerd: 26 november 2015
Indiener(s): Joël Voordewind (CU)
Onderwerpen: begroting financiën
Bron: https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kst-34300-XVII-47.html
ID: 34300-XVII-47

42,0 %
58,0 %

50PLUS

Van Vliet

CDA

Klein

PvdD

PVV

PvdA

D66

Houwers

CU

GL

SP

GrKÖ

GrBvK

VVD

SGP


Nr. 47 MOTIE VAN HET LID VOORDEWIND

Voorgesteld 26 november 2015

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

van mening dat de werkwijze van de Dutch Relief Alliance effectief en efficiënt is;

van mening dat het wenselijk is om 25% van het ontwikkelingsbudget via maatschappelijke organisaties te laten lopen;

verzoekt de regering, de werkwijze en financiering van de Dutch Relief Alliance langjarig door te zetten binnen het beleid voor humanitaire hulp,

en gaat over tot de orde van de dag.

Voordewind