Kamerstuk 34300-XVII-14

Motie van de leden Agnes Mulder en Voordewind over 25% van het ODA-budget besteden via maatschappelijke organisaties

Dossier: Vaststelling van de begrotingsstaat van Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking (XVII) voor het jaar 2016

Gepubliceerd: 23 november 2015
Indiener(s): Joël Voordewind (CU), Agnes Mulder (CDA)
Onderwerpen: begroting financiën
Bron: https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kst-34300-XVII-14.html
ID: 34300-XVII-14

Nr. 14 MOTIE VAN DE LEDEN AGNES MULDER EN VOORDEWIND

Voorgesteld tijdens het Wetgevingsoverleg van 23 november 2015

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

constaterende dat de Minister op verschillende momenten heeft uitgesproken 25% van haar budget te willen besteden via het maatschappelijk middenveld;

constaterende dat de Minister in haar begroting geen duidelijkheid verschaft hoe zij dit percentage gaat halen;

overwegende dat de Minister in haar beantwoording een voorbehoud maakt op deze toezegging voor 2016 door de verhoogde asieltoerekening en dat daarmee een verdere verlaging van de bijdrage aan maatschappelijke organisaties dreigt;

verzoekt de regering, de Kamer voor 1 januari 2016 te informeren hoe zij 25% van het totale ODA-budget via maatschappelijke organisaties zal besteden om haar eigen toezegging te herbevestigen,

en gaat over tot de orde van de dag

Agnes Mulder

Voordewind