Stemming

Motie van het lid Gesthuizen over niet herhalen van de bij het tweede Suezkanaal gekozen handelwijze

19,3 %
80,7 %


VVD

Klein

SP

50PLUS

Van Vliet

CU

GrBvK

PVV

CDA

Houwers

SGP

PvdD

D66

GrKÖ

PvdA

GL


Nr. 65 MOTIE VAN HET LID GESTHUIZEN

Voorgesteld 19 april 2016

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

constaterende dat bij baggerwerkzaamheden aan het tweede Suezkanaal twee Nederlandse bedrijven op last van het Ministerie van Financiën een exportkredietverzekering hebben gekregen zonder volledige Environmental and Social Impact Analysis;

voorts constaterende dat gezinnen die in dit gebied leefden onvrijwillig zijn verplaatst door de Egyptische overheid zonder dat zij compensatie hebben ontvangen;

overwegende dat mensenrechten en milieu niet ondergeschikt mogen worden gemaakt aan economische belangen;

spreekt uit dat de bij het tweede Suezkanaal gekozen handelwijze kwalijk is en niet herhaald dient te worden,

en gaat over tot de orde van de dag.

Gesthuizen


Motie van het lid Gesthuizen over niet herhalen van de bij het tweede Suezkanaal gekozen handelwijze

2016-04-19
Dossier: 34300-XVII
Indiener(s): Sharon Gesthuizen (GL)
Onderwerpen: begroting financiën
Bron: https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kst-34300-XVII-65.html