Kamerstuk 34300-XVII-46

Motie van de leden Voordewind en Agnes Mulder over 25% van het budget besteden via het maatschappelijk middenveld

Dossier: Vaststelling van de begrotingsstaat van Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking (XVII) voor het jaar 2016

Gepubliceerd: 26 november 2015
Indiener(s): Agnes Mulder (CDA), Joël Voordewind (CU)
Onderwerpen: begroting financiën
Bron: https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kst-34300-XVII-46.html
ID: 34300-XVII-46

51,3 %
48,7 %

GrKÖ

D66

CU

Houwers

Van Vliet

SP

50PLUS

GrBvK

CDA

SGP

VVD

Klein

PVV

GL

PvdD

PvdA


Nr. 46 MOTIE VAN DE LEDEN VOORDEWIND EN AGNES MULDER

Voorgesteld 26 november 2015

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

constaterende dat de Minister van Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking heeft toegezegd om in ieder geval in 2016 25% van het budget te besteden via de maatschappelijke organisaties;

verzoekt de regering om, toe te zien op de besteding van die 25% van de ODA-middelen via het maatschappelijk middenveld in 2016, en de Kamer hierover te rapporteren bij de Voorjaarsnota,

en gaat over tot de orde van de dag.

Voordewind

Agnes Mulder