Stemming

Amendement van de leden Van Laar en Van Veldhoven dat regelt dat 5 miljoen euro wordt ingezet om een multi-stakeholder initiatief tegen kinderarbeid mogelijk te maken

62,7 %
37,3 %


GrKÖ

SGP

50PLUS

SP

PVV

VVD

CDA

GL

D66

CU

Klein

Houwers

PvdA

PvdD

Van Vliet

GrBvK


Nr. 17 AMENDEMENT VAN DE LEDEN VAN LAAR EN VAN VELDHOVEN

Ontvangen 25 november 2015

De ondergetekenden stellen het volgende amendement voor:

De begrotingsstaat wordt als volgt gewijzigd:

I

In artikel 1 Duurzame handel en investeringen worden het verplichtingenbedrag en het uitgavenbedrag verlaagd met € 5.000 (x € 1.000).

II

In artikel 1 Duurzame handel en investeringen worden het verplichtingenbedrag en het uitgavenbedrag verhoogd met € 5.000 (x € 1.000).

Toelichting

Met dit amendement wordt vanaf 2016 5 miljoen euro toegevoegd aan de programma’s voor Maatschappelijk verantwoord ondernemen binnen artikel 1.1. Deze 5 miljoen euro zal worden ingezet om een multi-stakeholder initiatief tegen kinderarbeid mogelijk te maken. Bedrijven, overheden en organisaties zijn gezamenlijk eigenaar van dit initiatief. Investeringen van bedrijven in systeemoplossingen van kinderarbeid kunnen door het initiatief verdubbeld worden.

Uit de begrotingsregel voor Versterkte private sector en een verbeterd investeringsklimaat in ontwikkelingslanden zal 5 miljoen euro worden gehaald uit het deel niet juridisch verplichte uitgaven.

Van Laar Van Veldhoven


Amendement van de leden Van Laar en Van Veldhoven dat regelt dat 5 miljoen euro wordt ingezet om een multi-stakeholder initiatief tegen kinderarbeid mogelijk te maken

2015-11-25
Dossier: 34300-XVII
Indiener(s): Roelof van Laar (PvdA), Stientje van Veldhoven (D66)
Onderwerpen: begroting financiën
Bron: https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kst-34300-XVII-17.html