Tijdlijn

Dit wetsvoorstel is Aangenomen

Stemming van 18 december 2008
Status: Aangenomen
Verslag van een schriftelijk overleg
Brief regering
Brief regering
Brief regering
Verslag van een schriftelijk overleg
Brief regering
Brief regering
Brief regering
Brief regering
Brief regering
Brief regering
Brief regering
Brief regering
Motie
Brief regering
Brief regering
Brief regering
Brief regering
Brief regering
Brief regering
Brief regering
Brief regering
Brief regering
Brief regering
Brief regering
Brief regering
Brief regering
Brief regering
Brief regering
Brief regering
Brief regering
Brief regering
Brief regering
Brief regering
Brief regering
Brief regering
Brief regering
Brief regering
Brief regering
Brief regering
Brief regering
Verslag van een schriftelijk overleg
Brief regering
Verslag van een algemeen overleg
Brief regering
Brief regering
Brief regering
Brief regering
Motie
Brief regering
Stemmen - aangenomen
Brief regering
Brief regering
Brief regering
Brief regering
Brief regering
Brief regering
Motie (gewijzigd/nader)
Brief regering
Brief regering
Verslag van een algemeen overleg
Brief regering
Brief regering
Brief regering
Brief regering
Motie (gewijzigd/nader)
Brief regering
Motie
Motie
Motie
Motie
Motie
Motie
Behandelen [en afdoen]
Behandelen [en afdoen]
Brief regering
Amendement
Behandelen [en afdoen]
Brief regering
Brief regering
Amendement
Amendement
Brief regering
Brief regering
Brief regering
Behandelen [en afdoen]
Behandelen [en afdoen]
Brief regering
Brief regering
Verslag van een algemeen overleg
Brief regering
Brief regering
Verslag houdende een lijst van vragen en antwoorden
Brief regering
Brief regering
Brief regering
Leveren inbreng
Brief regering
Brief regering
Brief regering
Agenderen - wetgevingsoverleg
Inbreng - feitelijke vragen
[Vrij tekstveld / geen Parlisproces]
LVIS - VvW rondgezonden en gepubliceerd
In handen van commissie stellen (algemeen)