Stemming

Gew motie Van der Staaij over afzien van het voorstel om het verbod van godslastering (artikel 147) te schrappen (t.v.v. 31 700 VI, nr. 64)

32,7 %
67,3 %


PvdA

SGP

CDA

PvdD

VVD

PVV

GL

SP

Verdonk

D66

CU


31 700 VI
Vaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Justitie (VI) voor het jaar 2009

nr. 99
GEWIJZIGDE MOTIE VAN HET LID VAN DER STAAIJ TER VERVANGING VAN DIE GEDRUKT ONDER NR. 64

Voorgesteld 20 januari 2009

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

constaterende, dat de regering heeft besloten, een wetsvoorstel voor te bereiden waarin artikel 147 van het Wetboek van Strafrecht (verbod van godslastering) wordt geschrapt;

van mening, dat het schrappen van het verbod van godslastering ongewenst is, alleen al omdat deze bepaling een belangrijke normstellende functie vervult;

verzoekt de regering daarom af te zien van het voorstel om het verbod van godslastering (artikel 147 Wetboek van Strafrecht) te schrappen,

en gaat over tot de orde van de dag.

Van der Staaij


Gew motie Van der Staaij over afzien van het voorstel om het verbod van godslastering (artikel 147) te schrappen (t.v.v. 31 700 VI, nr. 64)

2009-01-20
Dossier: 31700-VI
Indiener(s): Kees van der Staaij (SGP)
Onderwerpen: begroting financiƫn
Bron: https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kst-31700-VI-99.html