Stemming

Amendement van het lid Van Haersma Buma c.s. over het aanbieden van financiële ondersteuning aan de terugkeer van asielzoekers die in Nederland zijn uitgeprocedeerd

62,7 %
37,3 %


GL

SP

PvdD

SGP

D66

PvdA

CU

VVD

CDA

Verdonk

PVV


31 700 VI
Vaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Justitie (VI) voor het jaar 2009

nr. 28
AMENDEMENT VAN HET LID VAN HAERSMA BUMA C.S.

Ontvangen 4 november 2008

De ondergetekende stelt het volgende amendement voor:

De departementale begrotingsstaat wordt als volgt gewijzigd:

I

In artikel 15 Vreemdelingen worden het verplichtingenbedrag en het uitgavenbedrag verhoogd met € 2 000 (x € 1000).

II

In artikel 15 Vreemdelingen worden het verplichtingenbedrag en het uitgavenbedrag verlaagd met € 2 000 (x € 1000).

Toelichting

Het amendement beoogt een financiële ondersteuning te bieden aan de terugkeer van asielzoekers die in Nederland zijn uitgeprocedeerd. Het amendement is in de eerste plaats bedoeld voor de facilitering van de terugkeer naar Irak. In de tweede plaats worden middelen vrijgemaakt voor het initiatief van het Platform Duurzame Terugkeer dat ten doel heeft (ex)asielzoekers te ondersteunen om stappen te ondernemen voor een perspectiefvolle terugkeer en duurzame herintegratie, met aandacht voor de lokale ontwikkeling, in het land van herkomst.

De dekking voor dit amendement wordt gevonden in de inhuur van externen binnen artikel 15. Indien dit niet toereikend is, wordt de overige dekking gevonden binnen de niet-juridisch verplichte bedragen van operationeel doel 15.1.

Van Haersma Buma

Arib

Anker


Amendement van het lid Van Haersma Buma c.s. over het aanbieden van financiële ondersteuning aan de terugkeer van asielzoekers die in Nederland zijn uitgeprocedeerd

2008-11-04
Dossier: 31700-VI
Indiener(s): Sybrand van Haersma Buma (CDA), Khadija Arib (PvdA), Ed Anker (CU)
Onderwerpen: begroting financiën immigratie migratie en integratie
Bron: https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kst-31700-VI-28.html