Kamerstuk 31700-VI-51

Motie Arib over een onderzoek naar redenen voor een strafrechtelijk onderzoek tegen vier salafistische moskeeën

Dossier: Vaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Justitie (VI) voor het jaar 2009


92,0 %
8,0 %

CDA

PvdA

D66

SP

GL

CU

SGP

VVD

Verdonk

PvdD

PVV


31 700 VI
Vaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Justitie (VI) voor het jaar 2009

nr. 51
MOTIE VAN HET LID ARIB

Voorgesteld 5 november 2008

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

overwegende, dat degene die een religieus huwelijk sluit voordat er een burgerlijk huwelijk is gesloten, strafbaar is;

overwegende, dat ook polygamie verboden is;

constaterende, dat in strijd met genoemde strafbaarstelling en in strijd met het verbod tot polygamie in Nederland islamitische huwelijken worden gesloten in met name salafistische moskeeën;

constaterende, dat de aard en omvang van dergelijke, in strijd met de wet tot stand gekomen islamitische huwelijken, welke in Nederland worden gesloten, onbekend is;

verzoekt de regering om het Openbaar Ministerie te laten onderzoeken of er redenen zijn voor een strafrechtelijk onderzoek in verband met bovengenoemde praktijken in vier salafistische moskeeën, in Den Haag, Tilburg, Eindhoven en Amsterdam,

en gaat over tot de orde van de dag.

Arib