Kamerstuk 31700-VI-125

Uitvoering van de motie-Arib over polygame islamitische huwelijken (31700 VI, nr. 51)

Dossier: Vaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Justitie (VI) voor het jaar 2009


31 700 VI
Vaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Justitie (VI) voor het jaar 2009

nr. 125
BRIEF VAN DE MINISTER VAN JUSTITIE

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal

Den Haag, 20 mei 2009

In vervolg op mijn brief d.d. 3 april 2009 over de uitvoering van de motie-Arib (kamerstuk 31 700 VI, nr. 51) over polygame islamitische huwelijken (31 700 VI, nr. 116) deel ik u mede dat de resultaten van het aangekondigde WODC-onderzoek naar de aard en de omvang van polygame islamitische huwelijken en religieuze huwelijken gesloten voor het burgerlijk huwelijk niet eerder dan in juli gereed zullen zijn en daarna zo spoedig mogelijk aan uw Kamer zullen worden aangeboden.

De Minister van Justitie,

E. M. H. Hirsch Ballin