Kamerstuk 31700-VI-60

Motie Azough c.s. over het uitbrengen van de drugsnota in de eerste helft van 2009

Dossier: Vaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Justitie (VI) voor het jaar 2009


68,7 %
31,3 %

PvdA

GL

VVD

CU

Verdonk

D66

CDA

SP

SGP

PvdD

PVV


31 700 VI
Vaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Justitie (VI) voor het jaar 2009

nr. 60
MOTIE VAN HET LID AZOUGH C.S.

Voorgesteld 5 november 2008

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

constaterende, dat een spoedige (interdepartementale) drugsnota van belang is voor een effectief drugsbeleid;

van oordeel, dat gelet op de problematiek rondom coffeeshops in de grensstreek de urgentie van de actualisering van het drugsbeleid groot is;

constaterende, dat de regering het afronden van de nota heeft uitgesteld tot medio 2010;

roept de regering op met spoed de verkennende werkzaamheden af te ronden en de Kamer de (interdepartementale) drugsnota in de eerste helft van 2009 te doen toekomen,

en gaat over tot de orde van de dag.

Azough

Teeven

Pechtold

Bouwmeester

Van Velzen

De Roon