Stemming

Motie Anker c.s. over wijziging van de kinderalimentatiewetgeving

69,3 %
30,7 %


VVD

Verdonk

SP

PvdA

PVV

PvdD

CU

D66

SGP

GL

CDA


31 700 VI
Vaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Justitie (VI) voor het jaar 2009

nr. 56
MOTIE VAN HET LID ANKER C.S.

Voorgesteld 5 november 2008

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

constaterende, dat blijkt dat de bereidheid van kinderalimentatieplichtigen tot het onmiddellijk nakomen van de kinderalimentatieverplichting niet groot is;

overwegende, dat hieraan emotionele overwegingen ten grondslag liggen, maar ook het gebrek aan transparantie over de totstandkoming van de hoogte van het kinderalimentatiebedrag;

tevens overwegende, dat het voor de kinderalimentatieplichtige mogelijk is om zelf bewust de draagkracht te verlagen;

constaterende, dat dit tot gevolg heeft dat de kinderalimentatiegerechtigde het nakijken heeft, omdat kinderalimentatie geen preferente vordering is;

verzoekt de regering de kinderalimentatiewetgeving zodanig te wijzigen dat de normen transparanter worden, het draagkrachtprincipe wordt gerelativeerd en de kinderalimentatievordering preferent wordt,

en gaat over tot de orde van de dag.

Anker

De Pater-van der Meer

Timmer


Motie Anker c.s. over wijziging van de kinderalimentatiewetgeving

2008-11-05
Dossier: 31700-VI
Indiener(s): Marleen de Pater-van der Meer (CDA), Anja Timmer (PvdA), Ed Anker (CU)
Onderwerpen: begroting financiƫn
Bron: https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kst-31700-VI-56.html