Stemming

Amendement van het lid Teeven over verhoging van de subsidieverplichting ten behoeve van het Meldpunt Kinderporno met € 50.000

100,0 %
0,0 %


GL

CU

PVV

D66

VVD

PvdD

SP

Verdonk

SGP

CDA

PvdA


31 700 VI
Vaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Justitie (VI) voor het jaar 2009

nr. 35
AMENDEMENT VAN HET LID TEEVEN

Ontvangen 5 november 2008

De ondergetekende stelt het volgende amendement voor:

De begrotingsstaat wordt als volgt gewijzigd:

I

In artikel 13 Rechtshandhaving, criminaliteitsbestrijding en terrorismebestrijding worden het verplichtingenbedrag en het uitgavenbedrag verlaagd met € 50 (x € 1 000).

II

In artikel 13 Rechtshandhaving, criminaliteitsbestrijding en terrorismebestrijding worden het verplichtingenbedrag en het uitgavenbedrag verhoogd met € 50 (x € 1 000).

Toelichting

Dit amendement wil de subsidieverplichting ten behoeve van het Meldpunt Kinderporno verhogen met € 50 000. De uitbreiding van de subsidie beoogt een intensivering van het werk van het Meldpunt. Op deze wijze en met voldoende middelen kan het Meldpunt Kinderporno haar werkzaamheden optimaal verrichten en krijgt de aanpak van kinderporno de noodzakelijke prioriteit.

De dekking voor dit amendement wordt gevonden in artikel 13, de niet juridisch verplichte uitgaven.

Teeven


Amendement van het lid Teeven over verhoging van de subsidieverplichting ten behoeve van het Meldpunt Kinderporno met € 50.000

2008-11-05
Dossier: 31700-VI
Indiener(s): Fred Teeven (VVD)
Onderwerpen: begroting criminaliteit financiën openbare orde en veiligheid recht strafrecht
Bron: https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kst-31700-VI-35.html