Kamerstuk 31700-VI-97

Motie De Roon over niet invoegen van de woorden "of middellijk" in artikel 137c

Dossier: Vaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Justitie (VI) voor het jaar 2009

Gepubliceerd: 14 januari 2009
Indiener(s): Raymond de Roon (PVV)
Onderwerpen: begroting financiƫn recht staatsrecht strafrecht
Bron: https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kst-31700-VI-97.html
ID: 31700-VI-97

27,4 %
64,7 %

PvdA

CDA

VVD

PvdA

PvdA

GL

CDA

CDA

CDA

VVD

CDA

PvdA

SP

GL

SP

CDA

CDA

PvdA

PVV

VVD

PVV

VVD

CDA

PVV

CDA

VVD

SP

VVD

CU

PvdA

CDA

PvdA

PvdA

CDA

CDA

CDA

CDA

PvdA

CDA

SP

CDA

CU

PvdA

SP

CDA

PvdA

CDA

CDA

SP

PVV

VVD

CDA

SP

PvdA

CDA

VVD

SP

D66

SP

VVD

VVD

PvdA

PvdA

SP

CU

PvdA

CDA

VVD

PVV

CDA

PvdA

VVD

GL

VVD

CDA

GL

SP

SP

SP

PvdA

GL

CDA

VVD

VVD

PvdA

PvdA

PvdA

CDA

VVD

PvdA

VVD

PvdA

SP

PvdD

PVV

PvdA

SP

PvdA

CU

CDA

PvdD

CDA

PvdA

GL

SP

PvdA

CU

SP

SP

CDA

D66

CDA

CDA

VVD

PVV

PVV

CDA

CDA

CDA

PVV

PvdA

VVD

SP

PvdA

CDA

D66

VVD

SP

PvdA

PvdA

SGP

GL

VVD

CDA

PvdA

CDA

SP

CDA

PvdA

CDA

CU

SP

CDA

PvdA

SP

SP

CDA

Verdonk

SP

SGP


31 700 VI
Vaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Justitie (VI) voor het jaar 2009

nr. 97
MOTIE VAN HET LID DE ROON

Voorgesteld 14 januari 2009

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

overwegende, dat de vrijheid van meningsuiting van fundamenteel belang is binnen de democratische rechtsstaat;

overwegende, dat strafbaarstelling van uitingen over godsdiensten of levensbeschouwingen, die door sommigen opgevat zouden kunnen worden als beledigend voor een groep mensen wegens hun godsdienst of levensovertuiging, een onaanvaardbare inperking oplevert van de vrijheid van meningsuiting;

verzoekt de regering af te zien van het voornemen om in artikel 137c van het Wetboek van Strafrecht de woorden «of middellijk» in te voegen,

en gaat over tot de orde van de dag.

De Roon