Kamerstuk 31700-VI-77

Braziliaanse kinderpornozaak en het bilaterale verdrag met Brazilië over de overdracht van gedetineerden en de tenuitvoerlegging van straffen opgelegd bij strafvonnissen.

Dossier: Vaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Justitie (VI) voor het jaar 2009


31 700 VI
Vaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Justitie (VI) voor het jaar 2009

nr. 77
BRIEF VAN DE MINISTERIE VAN JUSTITIE

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal

Den Haag, 11 november 2008

Met verwijzing naar uw verzoek in brief van 28 oktober 2008, uw kenmerk 31 700-VI-4/2008D12417, betreffende het bilaterale verdrag met Brazilië over de overdracht van gedetineerden en de tenuitvoerlegging van straffen opgelegd bij strafvonnissen, zend ik u hierbij een kopie van mijn brief van heden aan Mr. M. C. J. T., advocaat en procureur te Amsterdam.1

De ministerie van Justitie,

E. M. H. Hirsch Ballin


XNoot
1

Ter inzage gelegd bij het Centraal Informatiepunt Tweede Kamer.