Stemming

Motie Pechtold over een onderzoek naar een tussentijdse toetsing van de levenslange gevangenisstraf

8,7 %
91,3 %


PvdD

PVV

VVD

Verdonk

SGP

GL

CDA

PvdA

SP

CU

D66


31 700 VI
Vaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Justitie (VI) voor het jaar 2009

nr. 62
MOTIE VAN HET LID PECHTOLD

Voorgesteld 5 november 2008

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

overwegende, dat de levenslange gevangenisstraf sinds 2000 al minimaal 29 maal is opgelegd, terwijl deze de gehele tweede helft van de 20e eeuw slechts 12 maal werd uitgesproken;

overwegende, dat deze straf in sommige gevallen een passende straf kan zijn, maar dat het een wezenlijk deel van onze beschaving is om mensen niet af te schrijven;

overwegende, dat de relatie tussen de levenslange gevangenisstraf zonder tussentijdse toetsing en het Europees Verdrag voor de Rechten van de Mens bovendien ter discussie is gesteld door het Forum humane tenuitvoerlegging van de levenslange gevangenisstraf;

verzoekt de regering een onderzoek te starten naar de mogelijkheid, een tussentijdse toetsing van de levenslange gevangenisstraf in te voeren en de Kamer hierover te informeren,

en gaat over tot de orde van de dag.

Pechtold


Motie Pechtold over een onderzoek naar een tussentijdse toetsing van de levenslange gevangenisstraf

2008-11-05
Dossier: 31700-VI
Indiener(s): Alexander Pechtold (D66)
Onderwerpen: begroting financiƫn recht strafrecht
Bron: https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kst-31700-VI-62.html