Kamerstuk 31700-VI-48

Motie Heerts en Teeven over een landelijk projectteam lading- en winkeldiefstal bij de politie

Dossier: Vaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Justitie (VI) voor het jaar 2009


69,3 %
30,7 %

PVV

SP

CDA

D66

Verdonk

PvdA

PvdD

SGP

CU

VVD

GL


31 700 VI
Vaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Justitie (VI) voor het jaar 2009

nr. 48
MOTIE VAN DE LEDEN HEERTS EN TEEVEN

Voorgesteld 5 november 2008

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

overwegende, dat ondernemers veel schade ondervinden van criminelen die de lading uit vrachtwagens stelen en van criminelen die winkeldiefstallen plegen al dan niet in georganiseerde vorm;

van mening, dat er meer samengewerkt moet worden tussen betrokken ketenpartners om deze vorm van criminaliteit te bestrijden;

van mening, dat deze samenwerking tot uiting moet komen in een landelijk projectteam ladingdiefstal bij de politie, een speciale officier van justitie en een rechter die zich heeft gespecialiseerd in lading- en winkeldiefstal;

van mening, dat ondernemers zich rechtstreeks moeten kunnen wenden tot een vast aanspreekpunt bij de politie om zo te komen tot een snelle en gerichte aanpak van ladingdiefstal en (georganiseerde) winkelcriminaliteit;

verzoekt de regering om te komen met voorstellen die moeten leiden tot een landelijk projectteam lading- en winkeldiefstal bij de politie, een speciale officier van justitie en een speciale rechter op deze vorm van criminaliteit,

en gaat over tot de orde van de dag.

Heerts

Teeven