Kamerstuk 31700-VI-158

Reactie op verzoek van de commissie voor Justitie naar aanleiding van berichten in de media over de ontvoering van een zevenjarig meisje uit Ede

Dossier: Vaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Justitie (VI) voor het jaar 2009

Gepubliceerd: 29 juli 2009
Indiener(s): Hirsch Ballin
Onderwerpen: begroting financiƫn recht strafrecht
Bron: https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kst-31700-VI-158.html
ID: 31700-VI-158

31 700 VI
Vaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Justitie (VI) voor het jaar 2009

nr. 158
BRIEF VAN DE MINISTER VAN JUSTITIE

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal

Den Haag, 29 juli 2009

Hierbij informeer ik u naar aanleiding van berichten in de media over de ontvoering van een zevenjarig meisje uit Ede door een man die in zijn proeftijd zat. Met deze brief voldoe ik aan het verzoek van uw Vaste Commissie voor Justitie van 29 april 2009 met als kenmerk 2009Z07827/2009D21414.

In bovengenoemde zaak zijn twee verdachten aangehouden, die beiden nog in hun proeftijd waren in het kader van een (deels) voorwaardelijke straf. De personen zijn op dit moment preventief gehecht in afwachting van de behandeling van de strafzaak. Daarnaast zal het Openbaar Ministerie de executie van de vervangende hechtenis van het voorwaardelijk deel van de straf vorderen.

Ik vind het voor de kwaliteit van de sanctietoepassing wenselijk om onderzoek te laten verrichten naar deze individuele zaak. Daarom hebben de staatssecretaris van Justitie en ik de Inspectie voor de Sanctietoepassing gevraagd dit onderzoek te verrichten.

De minister van Justitie,

E. M. H. Hirsch Ballin