Stemming

Motie Azough over staking van het experiment met bodyscans op Schiphol

12,0 %
88,0 %


PvdD

SGP

SP

D66

GL

PvdA

Verdonk

CDA

VVD

PVV

CU


31 700 VI
Vaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Justitie (VI) voor het jaar 2009

nr. 59
MOTIE VAN HET LID AZOUGH

Voorgesteld 5 november 2008

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

overwegende, dat het Europees Parlement besloten heeft om de invoering van bodyscans op Europese luchthavens te blokkeren, totdat duidelijkheid ontstaat over de rechtsbescherming van burgers;

overwegende, dat Nederland vooroploopt in het streven van de Europese Commissie om in 2010 op alle Europese luchthavens bodyscans te installeren;

overwegende, dat van wezenlijk belang is dat het gebruik van de bodyscan te allen tijde, dus ook op lange termijn, een vrijwillige optie blijft en dat daarover nog geen duidelijkheid is;

verzoekt de regering om het experiment met de bodyscans op luchthaven Schiphol te staken, in afwachting van nadere besluitvorming waarbij privacybescherming en vrijwilligheid voor burgers geregeld worden,

en gaat over tot de orde van de dag.

Azough


Motie Azough over staking van het experiment met bodyscans op Schiphol

2008-11-05
Dossier: 31700-VI
Indiener(s): Naïma Azough (GL)
Onderwerpen: begroting criminaliteit financiën openbare orde en veiligheid
Bron: https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kst-31700-VI-59.html