Kamerstuk 31700-VI-46

Motie Teeven en Azough over een uitgewerkt plan tegen illegale vuurwapens

Dossier: Vaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Justitie (VI) voor het jaar 2009


46,7 %
53,3 %

PvdA

VVD

GL

PvdD

CU

SP

SGP

CDA

D66

PVV

Verdonk


31 700 VI
Vaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Justitie (VI) voor het jaar 2009

nr. 46
MOTIE VAN DE LEDEN TEEVEN EN AZOUGH

Voorgesteld 5 november 2008

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

constaterende, dat de aanpak van het bezit en het gebruik van slag-, steek- en stootwapens door de regering vlot ter hand is genomen en vruchten afwerpt;

van mening, dat de aanpak van het bezit, de handel en het gebruik van illegale vuurwapens eenzelfde urgentie verdient;

verzoekt de regering in de eerste helft van 2009 met een uitgewerkt plan met maatregelen te komen om het bezit, de handel en het gebruik van illegale vuurwapens terug te dringen,

en gaat over tot de orde van de dag.

Teeven

Azough