Kamerstuk 31700-VI-102

Stand van zaken met betrekking tot het rijksrechercheonderzoek naar de brand in het Catshuis.

Dossier: Vaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Justitie (VI) voor het jaar 2009


31 700 VI
Vaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Justitie (VI) voor het jaar 2009

nr. 102
BRIEF VAN DE MINISTER VAN JUSTITIE

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal

Den Haag, 27 januari 2009

In reactie op het verzoek van de vaste commissie voor Justitie u te informeren over de stand van zaken met betrekking tot het onderzoek naar aanleiding van de brand in het Catshuis, bericht ik u dat met inachtneming van de zorgvuldigheid waarmee het onderzoek dient te geschieden, wordt gewerkt aan een spoedige afronding. De verwachting is dat het onderzoek in het voorjaar van 2009 kan worden afgerond. Over de resultaten van het onderzoek zal ik uw Kamer informeren zodra deze beschikbaar zijn.

Verder verwijs ik u naar de beantwoording (verzonden 12 januari 2009) op de schriftelijke vragen van de leden Ulenbelt (SP), Teeven (VVD), Timmer (PvdA) en Pechtold (D66).

De minister van Justitie,

E. M. H. Hirsch Ballin